Zboża

Allianz – Nowość
Allianz – Nowość

Allianz - typu pastewnego o bardzo dobrej i stabilnej plenności, polecana  do uprawy w całej Polsce.Z uwagi na wysoka zawartość białka, szczególnie polecana w żywieniu zwierząt.Bardzo dobrze sprawdza się na glebach średniej jakości, w mniej in [...]

Atrybut 1: 20 cm
Arabella
Arabella

Arabella - pszenica jara o wsokich parametrach jakościowych i wysokim plonowaniu na terenie całego kraju, może być uprawiana na słabszych glebach. Rośliny tolerują lekkie zakwaszenie gleby. Odmiana o bardzo wczesnym terminie dojrzewania. Posia [...]

Arkan – Nowość
Arkan – Nowość

Arkan - żółtoziarnista odmiana owsa o wysokim plonowaniu i równomiernym dojrzewaniu, Jest odmianą wczesną o średniej wysokości i dobrej odporności na wyleganie. Charakteryzuje się dobrą odpornością na choroby grzybowe zwłaszcza na mączniaka pr [...]

Basic
Basic

Basic - typ pastewny o bardzo dobrej plenności. Rośliny średniej wysokości o dobrej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na choroby zwłaszcza na mączniaka i rynchosporioze. [...]

Bingo
Bingo

Bingo - odmiana owsa żółtoziarnista o bardzo wysokim plonowaniu. Ziarno jest grube o wysokiej masie 1000 ziaren, bardzo niskiej zawartości łuski i wysokiej zawartości tłuszczu  zwiększającego wartość energetyczną paszy. Rośliny o wczesnym term [...]

Brawura
Brawura

Brawura - pszenica z gupy jakościowej A o wyskim plonowaniu. Jest odmianą wcześnie dojrzewającą. Rośliny średniej wysokości o dużej odporności na wyleganie i choroby grzybowe zwłaszcza na mączniaka, rdze i septoriozy. Ziarno średniej wielkości [...]

Cedro
Cedro

FAO 210. Na ziarno w całej Polsce. Na kiszonkę na terenach o krótkim okresie wegetacji lub przy opóźnionym siewie. Wymagania glebowe: średnie.

CH Campala – Nowość
CH Campala – Nowość

CH Campala - pszenica z gupy jakościowej E/ A bardzo plenna o wysokiej jakości technologicznej ziarna. Jest odmianą o wczesnym terminie kłoszenia. Rośliny niskie o wysokiej odporności na wyleganie i dobrej odporności na choroby grzybowe. Wysok [...]

Codibird
Codibird

FAO-250, ziarno,kiszonka, biogaz. Plon ziarna i kiszonki bardzo wysoki. Bardzo dobra zdrowotność i adaptacja do różnych warunków siedliskowych.

Dublet
Dublet

Dublet - odmiana pszenżyta o wczesnym terminie dojrzewania i bardzo dużej plenności. Rośliny średniej wysokości o dużej odporności na choroby grzybowe zwłaszcza na rdze i choroby podstawy źdźbła. Ziarno grube, dobrze wyrównane o wysokiej masie [...]

Ella
Ella

Ella - Odmiana jęczmienia  typu pastewnego, o bardzo dobrej plenności, zalecana do uprawy na glebach dobrych choć może być uprawiana na słabszych glebach. Charakteryzuje się średnim terminem dojrzewania, bardzo dobrą odpornością na choroby grz [...]

Eunova
Eunova

Eunova - Odmiana jęczmienia jarego typu pastewnego, o bardzo dobrej plenności, może być uprawiana na lżejszych glebach. Charakteryzuje się wczesnym terminem dojrzewania, bardzo dobrą odpornością na choroby grzybowe zwłaszcza na mączniaka. Rośl [...]

Fido
Fido

FAO 210. Na ziarno w centralnej i pół.-wsch. Polsce. Na kiszonkę na terenach całego kraju. Rosliny wysokości 230 cm. Wymagania glebowe: średnie.

Goplana – Nowość
Goplana – Nowość

Goplana - pszenica o bardzo wysokiej plenności. Ziarno grube o wysokich parometrach jakościowych. Charakteryzuje się bardzo dobra odpornością na choroby grzybowe szczególnie na: mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną. Doskonale plonuje na lepsz [...]

Harenda – Nowość
Harenda – Nowość

Harenda - odmiana pszenicy jakościowa z grupa A/B o bardzo dobrej plenności na terenie całego kraju. Ziarno grube o wysokiej masie 1000 ziaren, z małą ilością pośladu i wysokiej wartości technologicznej . Rośliny średniej wysokości, dość wcześ [...]

Jęczmień KWS Kosmos
Jęczmień KWS Kosmos

Jęczmień KWS Kosmos - pastewna, wielorzędowa , wysoko plonująca odmiana. Plonowanie do 107% wzorca w doświadczeniach porejestrowych. Jęczmień ozimy o dobrej odporności na choroby grzybowe, zwłaszcza na rynchosporiozę, pleśń śniegową oraz pałec [...]

Jęczmień Mirabelle NOWOŚĆ
Jęczmień Mirabelle NOWOŚĆ

Jęczmień Mirabelle - w badaniach rejestrowych jest najwcześniejszą odmianą. Wyróżnia się bardzo wysoką MTZ, gęstością zsypną oraz wysokim udziałem ziarna celnego jęczmienia. Jakość odmiany 2-rzędowej. Plonowanie na poziomie  103 - A1 i 102 - A [...]

Jęczmień Quadriga
Jęczmień Quadriga

Jęczmień Quadriga to odmiana wielorzędowa, średnio późna i rekordowo plonująca. Świetnia sprawdza się w uprawie intensywnej. Dobra zimotrwałość chroni uprawę przed wymarzaniem. Ten jęczmień ozimy ma podwyższoną odporność na zakwaszenie gleby, [...]

Jęczmień Zenek
Jęczmień Zenek

Zenek - jęczmień ozimy pastewny, wielorzędowy o wysokiej plenności i dużej wczesności. Toleruje zakwaszenie gleby co umożliwia uprawę na słabszej ziemi. Rośliny średniej wysokości o dobrej odporności na wyleganie i dobrej mrozoodporności. Ziar [...]

Komfort – Nowość
Komfort – Nowość

Komfort - rejestracja w 2013 r. Odmiana żółto ziarnista o wysokim potencjale i wysokiej odporności na choroby (mączniaka prawdziwego oraz rdzę źdźbłową). Ziarno wyrównane, o wysokiej MTZ i średniej zawartości łuski. Podwyższona zawartość tłusz [...]

Kucyk
Kucyk

Kucyk - odmiana jęczmienia typu pastewnego , o dobrej plenności i wysokiej zawartości białka. Rośliny średniej wysokości o dobrej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na ch [...]

KWS Torridon – Nowość
KWS Torridon – Nowość

KWS Torridon - pszenica jara z gupy jakościowej A o wyskim plonowaniu przy różnej agrotechnice. Rośliny średniej wysokości o dużej odporności na wyleganie i choroby grzybowe w pszenicy jarej zwłaszcza na rdze i choroby podstawy żdźbła. Ziarno [...]

Mazur – Nowość
Mazur – Nowość

Mazur - odmiana pszenżyta o wczesnym terminie dojrzewania i bardzo dużej plenności. Rośliny średniej wysokości o dużej odporności na wyleganie. Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe zwłaszcza na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i fuza [...]

Mieszanka dwuskładnikowa
Mieszanka dwuskładnikowa

Mieszanka dwuskładnikowa - mieszanka składa się z pszenicy i jęczmienia.

Mieszanka Trzyskładnikowa
Mieszanka Trzyskładnikowa

Mieszanka trzyskładnikowa - mieszanka składa się z pszenicy, jęczmienia i owsa.

Nawigator Nowość
Nawigator Nowość

Nawigator-odmiana żółtoziarnista o wysokim plonowaniu na terenie całego kraju nadaje się do uprawy na słabych glebach. Odmiana średnio wczesna o średniej wysokości, odporna na wyleganie, posiada bardzo dobrą odporność na choroby grzybowe zwłas [...]

Nawra
Nawra

Nawra - odmiana pszenicy z grupy jakościowej A o plenności dobrej do bardzo dobrej na terenie całego kraju. Charakteryzuje się wczesnym okresem dojrzewania i dobrą odpornością na choroby gzrybowe zwłaszcza na mączniaka i fuzariozę kłosów. Rośl [...]

Nimba
Nimba

FAO - 260. Na kiszonkę - na terenie całego kraju. Charakteryzuje się wysokim plonem ogólnym suchej masy oraz wysokim plonem ogólnym świeżej masy. Wysoka odporność na niesprzyjające warunki klimatyczno-glebowe. Może być uprawiana na słabszym st [...]

Okato
Okato

FAO-230. Mieszaniec zalecany na ziarno o wysokim plonowaniu, wysokiej masie 1000 ziaren. Rośliny o bardzo dużej odporności na wyleganie i odporności na choroby zwłaszcza na fuzariozę łodyg i liści oraz głownię guzowatą.

Ostka Smolicka – oścista
Ostka Smolicka – oścista

Ostka Smolicka - pszenica jara oścista jakościowa z grupy A o wysokiej plenności. Rośliny średniej wysokości o dużej odporności na wyleganie, porastanie ziarna w kłosie i na choroby grzybowe zwłaszcza na mączniaka i septoriozę liści i kłosa. Z [...]

Paustian – Nowość
Paustian – Nowość

Paustian- typ paszowy, wysokie istabilne plonowanie, na gleby średniej jakości. Dobra odporność na choroby grzybowe w szczególności na mączniaka prawdziwego i rynchosporiozę. Rośliny średniej wysokości o dobra odporność na wyleganie. Ziarno do [...]

PR39A98
PR39A98

FAO - 240. Na kiszonkę - wysoko plonuje na terenie całego kraju, na średnich glebach. Rośliny odporne na wyleganie, bogato ulistnione o dużej zdrowotności. Wcześnie kwitnie a ziarno szybko dojrzewa.

PR39F58
PR39F58

FAO-260. Mieszaniec na ziarno i kiszonkę o bardzo wysokim plonowaniu w różnych warunkach klimatycznych i glebowych. Rośliny średniej wysokości, bogato ulistnione. Wcześnie kwitnie i szybko oddaje wodę z ziarna.

PR39H32
PR39H32

FAO-230 - na kiszonkę. FAO-240 - na ziarno. Rośliny średniowysokie bogato ulistnione o dużej odporności na wyleganie. Mieszaniec uniwersalny polecany do uprawy na słabych glebach o bardzo wysokim potencjale plonowania. W uprawie na ziarno daje [...]

Prosna
Prosna

FAO-230. Mieszaniec uniwersalny - na ziarno i kiszonkę z całych roślin i kolb o bardzo dobrym wczesnym wigorze. Rośliny szczególnie tolerujące niekorzystne warunki klimatyczno-glebowe.

Pszenica Arkadia
Pszenica Arkadia

Arkadia - pszenica jakościowa, grupa A (o wysokich parametrach jakościowych ziarna).  Wysokoplenna na terenie całego kraju. Dobrze się sprawdza nawet na słabych glebach. Odmiana wczesna, średniej wysokości, o dobrej odporności na wyleganie i w [...]

Pszenica Bataja NOWOŚĆ
Pszenica Bataja NOWOŚĆ

Uniwersalna w uprawie pszenica Bataja dobrze adaptuje się do różnych warunków klimatyczno-glebowych. Wydaje wysoki plon nawet na dobrych i na słabszych glebach (IIIa - IVb), a nawet na stanowiskach po kukurydzy. Jej grube ziarno wyróżnia się ś [...]

Pszenica Bosporus NOWOŚĆ
Pszenica Bosporus NOWOŚĆ

Jedna z najwyżej plonujących odmian - pszenica Bosporus. Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na choroby. Ta pszenica ozima jest szczególnie odporna na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, rdzę żółtą i septoriozę plew. Ponadto odmiana [...]

Pszenica Comandor NOWOŚĆ
Pszenica Comandor NOWOŚĆ

Uniwersalna pszenica Comandor doskonale sprawdza się zarówno na glebach średniej jakości i lepszych. Wyróżnia ją wspaniałe ziarno: bardzo dobrze wyrównane, o wysokiej gęstości, nadzwyczajnej szklistości oraz świetnych parametrach jakościowych [...]

Pszenica Euforia  NOWOŚĆ
Pszenica Euforia NOWOŚĆ

Pszenica Euforia (gr. A/E) charakteryzująca się dobrym plonowaniem. Ziarno tej odmiany jest ciężkie i dobrze wyrównane. Ta pszenica ozima jest tolerancyjna na wczesny i opóźniony termin siewu. Wyróżnia ją bardzo dobra odporność na choroby grzy [...]

Pszenica Fenomen
Pszenica Fenomen

Pszenica Fenomen - odmiana oścista o wyjątkowo wysokiej jakości ziarna (zawartość białka powyżej odmian wzorcowych, stabilna i duża liczba opadania, dobre wyrównanie ziarna). Szczególnie polecana do siewu w rejonach narażonych na szkody łowiec [...]

Pszenica Galerist
Pszenica Galerist

Pszenica Galerist - jedna z najplenniejszych odmian pszenic jakościowych (gr. E).  Doskonała jakość wypiekowa i wysoka wydajność mąki. Niska wysokość roślin przekłada się na dobrą odporność na wyleganie. Odmiana ozima wysokoplenna i odpowiedni [...]

Pszenica Hondia
Pszenica Hondia

Pszenica Hondia to odmiana ozima o bardzo wysokim poziomie plonowania. Ziarno charakteryzuje się wysokimi parametrami jakościowymi (na pograniczu gr. A i E),  jest grube, dobrze wyrównane, z obniżonym udziałem pośladu. Odmianę tę wyróżnia najl [...]

Pszenica Julius
Pszenica Julius

Pszenica ozima z gr. A. Odmianę tą można uprawiać w słabszych warunkach glebowych w różnym terminie wysiewu. Dodatkowo pszenica Julius jest odporna na zimno. Wysoko i wiernie plonuje.

Pszenica LG Jutta
Pszenica LG Jutta

Tę odmianę pszenicy ozimej wyróżnia wybitna zdrowotność. Pszenica LG Jutta ma wysoki potencjał plonowania i bardzo dobrą zimotrwałość, ocenianą na 5,5 pkt. Jej ziarno charakteryzuje się wysoką liczbą opadania i dobrym wskaźnikiem sedymentacyjn [...]

Pszenica Ostroga
Pszenica Ostroga

Pszenica Ostroga (gr. A) – najwyżej plonująca pszenica oścista. Ziarno o bardzo dobrych parametrach jakościowych, mrozoodporności (6,0) i doskonałej odporności na choroby grzybowe oraz na porastanie w kłosie. Spośród odmian ościstych jest jedn [...]

Pszenica RGT Metronom
Pszenica RGT Metronom

Pszenica Metronom - klasa jakościowa A - posiada grube, dobrze wyrównane ziarno. Wysoka MTZ - 46,7 g.  Świetna odporność na choroby i wyleganie - wysokość roślin 87 cm. Dzięki wysokiej tolerancji na zakwaszenie nadaje się na wszystkie rodzaje [...]

Pszenica RGT Provision
Pszenica RGT Provision

Pszenica RGT Provision - najwyżej plonująca spośród odmian jakościowych o zimotrwałości powyżej 3. Dobrze radzi sobie w warunkach suszy. Nadaje się do uprawy na glebach średnich i dobrych. Ma wyróżniająca odporność na mączniaka i fuzariozę. Do [...]

Pszenica Tytanika
Pszenica Tytanika

NOWOŚĆ! Pszenica Tytanika to odmiana, której głównymi atutami są wysokie plonowanie oraz tolerancja na słabe i zakwaszone gleby. Posiada wysoki poziom mrozoodporności i dobrą odporność na choroby. Ta pszenica ozima ma ziarno, którego parametry [...]

Pszenica Wilejka
Pszenica Wilejka

NOWOŚĆ! Pszenica Wilejka jest odmianą ościstą, z wysokim potencjałem plonowania oraz rewelacyjna zimotrwałością (7,5/9 - w doświadczeniach rejestrowanych na Litwie) co plasuje ją w gronie jednej z najbardziej zimotrwałych odmian na rynku. Ziar [...]

Pszenżyto Belcanto NOWOŚĆ
Pszenżyto Belcanto NOWOŚĆ

Bardzo dobre właściwości adaptacyjne do różnych warunków klimatyczno-glebowych - to cechy wyróżniające pszenżyto Belcanto. Odmiana najlepiej sprawdza się na glebach średniej jakości (klasa IVa i IVb). Dobra odporność na choroby i rekordowo wys [...]

Pszenżyto Borowik
Pszenżyto Borowik

Cechą wyróżniającą pszenżyto Borowik jest grube ziarno o wysokiej masie tysiąca ziaren  i bardzo wysokiej gęstości w stanie zsypnym. Zaskakująco wysoko i stabilnie plonuje - jako jedna z najlepszych odmian w Polsce. Borowik jest  odporny na wy [...]

Pszenżyto Kasyno
Pszenżyto Kasyno

Pszenżyto Kasyno - krótkosłome o bardzo wysokim poziomie plonowania i bardzo dobrych właściwościach paszowych. Dobrze adaptuje się do różnych warunków klimatyczno-glebowych. Do uprawy na glebach średniej jakości i dobrych. To pszenżyto ozime w [...]

Pszenżyto Lombardo
Pszenżyto Lombardo

Tradycyjne choć niższe o od innych odmian pszenżyto Lombardo ma wiele zalet: plonowanie powyżej wzorca, dobra odporność na wyleganie i choroby grzybowe liści i źdźbła, zwłaszcza na: rdzę brunatną, septoriozę plew, fuzariozę kłosów, mączniaka. [...]

Pszenżyto Meloman
Pszenżyto Meloman

Pszenżyto Meloman - odmiana tradycyjnej wysokości. Lider plonowania w 2014 roku. Odmiana ozima wyróżniająca się bardzo dobra mrozoodpornością (5,5), bardzo wysoką tolerancją na zakwaszenie gleby, niskimi wymaganiami glebowymi, wysoką odpornośc [...]

Pszenżyto Octavio NOWOŚĆ
Pszenżyto Octavio NOWOŚĆ

Pszenżyto ozime Octavio to zdecydowany numer jeden pod względem plonowania (115% wzorca) w doświadczeniach rejestrowych COBORU. Bardzo wysoka tolerancja na niskie pH gleby z bardzo dobra odpornością na wyleganie i porastanie ziarna w kłosie - [...]

Pszenżyto Orinoko
Pszenżyto Orinoko

NOWOŚĆ Pszenżyto Orinoko uzyskuje bardzo dobre wyniki plonowania w wielu państwach Europy. To pszenżyto ozime jest przeznaczone na gleby średniej jakości w technologii średnio intensywnej i intensywnej. Posiada rewelacyjną odporność na choroby [...]

Pszenżyto Probus
Pszenżyto Probus

Pszenżyto Probus - odmiana wyróżniająca się wysokim potencjałem plonowania - nawet 112% wzorca (COBORU doświadczenia rejestrowe). Zimotrwałość na poziomie 6,0 sprawia, że to pszenżyto ozime jest szczególnie polecane na rejony zagrożone wymarzn [...]

Pszenżyto Rotondo
Pszenżyto Rotondo

Ziarno grube w typie pszennym o wysokiej zawartości białka - tym wyróżnia się spośród innych pszenżyto Rotondo. Rośliny tej odmiany intensywnie się krzewią i mają dobrą zdrowotność. Jest to odmiana krótkosłoma pszenżyta ozimego. Dobra sztywnoś [...]

Pszenżyto Tadeus NOWOŚĆ
Pszenżyto Tadeus NOWOŚĆ

NOWOŚĆ! Pszenżyto ozime Tadeus charakteryzuje się najwyższą odpornością na porastanie (7 pkt. w skali COBORU). Wśród jego zalet wymieć można również odporność na suszę i bardzo dobrą zimotrwałość (5,5 pkt. wg. badań COBORU), stabilne źdźbło i [...]

Pszenżyto Trapero
Pszenżyto Trapero

Wysoko i stabilnie plonujące pszenżyto Trapero posiada wysoką mrozoodporność (6,0) i dobra zdrowotność. Ziarno tej odmiany pszenżyta ozimego charakteryzuje się wysoką zawartością białka. Odmiana dobra do żywienia trzody chlewnej i drobiu. Trad [...]

Reduta
Reduta

FAO-230. Mieszaniec uniwersalny -na ziarno i kiszonkę. Rośliny mocno ulistnione zielone do końca wegetacji.

Romulus – Nowość
Romulus – Nowość

Romulus - Odmiana owsa żółtoziarnista o wysokiej i stabilnej plenności na terenie całego kraju do uprawy na glebach słabych, toleruje okresowe niedobory wody. Charakteryzuje się równomiernym dojrzewaniem oraz dobrą odpornością na choroby grzyb [...]

Rosomak
Rosomak

FAO - 250-260. Na kiszonkę i ziarno. Rośliny o dużych kolbach i gęstym ulistnieniu. Dobrze znosi okresowe susze. Może być uprawiana na słabszych glebach.

Rubaszek
Rubaszek

Rubaszek - odmiana jęczmienia typu pastewnego, dwurzędowa, o wysokim i stabilnym plonowaniu, zalecana do uprawy na terenie całej Polski . Charakteryzuje się średnim terminem dojrzewania, dobrą odpornością na choroby grzybowe zwłaszcza na mączn [...]

San
San

FAO-240. Mieszaniec na ziarno i kiszonkę wysoko plonujący. Dobry wczesny wigor, tolerancja na głownię oraz długo utrzymująca się zieloność liścia i łodyg

Siwek-bezłuskowy
Siwek-bezłuskowy

Siwek - odmiana owsa o ziarnie nieoplewionym. Odmiana przeznaczona do wysiewu na terenie całego kraju, z wyjątkiem terenów górskich i podgórskich. Przeciętnie tolerancyjna na zakwaszenie gleby. Wysokość roślin około 93 cm. Odporność roślin na [...]

Soldo – Nowość
Soldo – Nowość

Soldo - typ pastewny o wysokim potencjale plonowania, średnio-krótkie źdźbło o dobrej odporności na wyleganie, wysoka zdrowotność roślin zwłaszcza na mączniaka prawdziwego. Dzięki wysokiej tolerancji na zakwaszenie gleby i małe wymaganiom sied [...]

Atrybut 1: 20 cm
Sopot – Nowość
Sopot – Nowość

Sopot - odmiana o wysokiej plenności. Rośliny niskie, najniższe z pszenżyt jarych, o bardzo dużej odporności na wyleganie. Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na choroby, szczególnie na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i żółtą, syn [...]

Tybalt
Tybalt

Tybalt - pszenica jakościowa z grupy A o bardzo wysokim plonowaniu przy różnych warunkach uprawy i  poziomach agrotechniki. Rośliny niskie o sztywnej słomie odporne na wyleganie nie wymagają skracania. Tybalt charakteryzuje się wysoką odpornoś [...]

Ułan
Ułan

FAO-270. Mieszaniec z przeznaczeniem na kiszonkę i biogaz. Rośliny o bardzo silnym wzroście i wysokim plonie suchej masy.

Vitras
Vitras

FAO-260. Na kiszonkę. Rośliny bardzo wysokie, wysoka strawność kolb i całych roślin. Dobrze tolerują chłody wiosenne (wczesny siew).

Wiarus
Wiarus

FAO 220. Na ziarno - w centralnej i północnej Polsce tj.w I i II rejonie. Na kiszonkę - na terenie całego kraju. Rośliny - dobrze ulistnione , wysokie plony ziarna i na kiszonkę. Wymagania glebowe: średnie.

Wilga
Wilga

FAO 190. Na ziarno w całej Polsce. Na kiszonkę na terenach o krótkim okresie wegetacji. Wymagania glebowe: średnie.

Zuch
Zuch

Zuch-odmiana owsa żółtoziarnista wysoko i wiernie plonująca na terenie całego kraju. Charakteryzuje się wczesnym terminem  dojrzewania i kłoszenia, dobrą odpornością na choroby grzybowe. Rośliny średniej wysokości o bardzo dużej odporności na [...]

Żyto Antonińskie
Żyto Antonińskie

Żyto Antonińskie - wiernie i wysoko plonująca odmiana odpowiednia także na słabsze stanowiska. Charakteryzuje się dobrą odpornością na choroby grzybowe i porażenie sporyszem. To żyto ozime posiada ziarno o bardzo dobrej wartości przemiałowej i [...]

Żyto Bojko
Żyto Bojko

Żyto Bojko - odmiana populacyjna, którą można także siać późną jesienią, do uprawy na terenie całego kraju. Rośliny tradycyjnej wysokości, o dobrej odporności na choroby grzybowe i porażenie sporyszem. Ziarno ma wysoką zawartość białka. Wysiew [...]

Żyto Bojko
Żyto Bojko

Bojko - populacyjna odmiana żyta do późnojesiennych zasiewów, którą można siać także wiosną. Do uprawy na terenie całego kraju. Rośliny tradycyjnej wysokości, o dobrej odporności na choroby grzybowe i porażenie sporyszem. Ziarno ma wysoką zawa [...]

Żyto Dańkowskie Agat
Żyto Dańkowskie Agat

Żyto Dańkowskie Agat - na słabsze stanowiska. Wczesny terminem kłoszenia i dojrzałości woskowej, wymagania glebowo-klimatyczne typowe dla odmian populacyjnych. Żyto ozime do uprawy na ziarno. Nieco krótsze źdźbło sprawia, że odmiana jest odpor [...]

Żyto Dańkowskie Amber
Żyto Dańkowskie Amber

Żyto ozime  wysoko plonujące w całej Polsce. Tradycyjna długość słomy sprawia, że Zyto Dańkowskie Amber jest  odporne na wyleganie. Odmiana wczesna, o dobrej zdrowotności. Także na gleby ubogie w wodę. Ziarno wysokiej jakości, na cele młynarsk [...]

Żyto Dańkowskie Diament
Żyto Dańkowskie Diament

Żyto Dańkowskie Diament - żyto ozime populacyjne o wysokiej plenności. Rośliny średniej wysokości są odporne na wyleganie. Odmiana charakteryzuje się dużą odpornością na choroby grzybowe, dobrą zimotrwałością i krzewistością. Ziarno dobrze wyr [...]

Żyto Dańkowskie Granat
Żyto Dańkowskie Granat

Żyto Dańkowskie Granat - odmiana o wczesnym terminie kłoszenia i dojrzewania, przydatna do uprawy na słabych glebach, o wysokiej plenności. Ma bardzo dobrą odporność na choroby, zwłaszcza na mączniaka prawdziwego i rdzę źdźbłową. Ziarno o dobr [...]

Żyto Dańkowskie Opal
Żyto Dańkowskie Opal

Żyto Dańkowskie Opal - odmiana populacyjna o wysokim i stabilnym plonowaniu. Rośliny średniej wysokości, a więc odporne na wyleganie. Opal to odmiana wczesna o silnej krzewistości: siew 2-2,2 jedn.siew./ha(90-110kg/ha). To żyto ozime przydatne [...]

Żyto Dańkowskie Rubin
Żyto Dańkowskie Rubin

Żyto Rubin - żyto populacyjne o wysokim i stabilnym plonowaniu. Ziarno grube, dobrze wyrównane. Charakteryzuje się dużą odpornością na choroby i małą podatnością na sporysz. Posiada dobrą zdolność krzewienia, zalecana niska norma wysiewu. Odmi [...]

Żyto KWS Berado
Żyto KWS Berado

Żyto KWS Berado wyróżnia bardzo wysoki plon ziarna w badaniach rejestrowych, świetna zdrowotność i odporność na wyleganie. Jest to odmiana heterozyjna, posiadająca silną zdolność do wytwarzania własnego pyłku. Gwarancją uzyskania cech właściwy [...]

Żyto KWS Serafino
Żyto KWS Serafino

Żyto KWS Serafino wyróżnia się wysoką odpornością na okresowe niedobory wody. Wysoko plonujące - plon ziarna w badaniach PDO: 132% - a1 oraz 127% - a2. Odmiana o doskonałej odporności na rdzę brunatną, pleśń śniegową, septoriozę i rynchosporio [...]

Żyto KWS Vinetto
Żyto KWS Vinetto

Żyto KWS Vinetto - odmiana o wysokim plonie ziarna.  To żyto heterozyjne wyróżnia dobra odporność na wyleganie oraz korzystny profil zdrowotnościowym. Może być stosowane zarówno na cele paszowe jak i konsumpcyjne. Posiada system POLLENPLUS® , [...]

Żyto Poznańskie  NOWOŚĆ
Żyto Poznańskie NOWOŚĆ

Żyto Poznańskie - odmiana populacyjna, której ziarno wyróżnia się wysoką wartością przemiałową i wypiekową. Stabilnie plonuje, także na słabszych stanowiskach. Odporność na choroby tej odmiany oceniona została na 7,2 w skali 9-stopniowej. Skró [...]

Żyto SU Forsetti
Żyto SU Forsetti

Żyto SU Forsetti - odmiana żyta heterozyjnego. Wysoko i stabilnie plonowanie, także na glebach mozaikowatych. Wyróżnia się niską podatnością na porażenie sporyszem. Kwalifikowany materiał siewny daje gwarancję uzyskania cech właściwych danej o [...]

Żyto TUR F1
Żyto TUR F1

Żyto Tur F1 - odmiana ozima najlepsza na słabe gleby. Żyto heterozyjne, wyjątkowo plenne na terenie całej Polski. Wyjątkowo wysoka jakość ziarna: grube, o dobrym wyrównaniu i niskim udziale pośladu - odpowiednie na cele młynarsko-piekarskie. T [...]