żyto diament

Żyto Dańkowskie Diament – żyto ozime populacyjne o wysokiej plenności. Rośliny średniej wysokości są odporne na wyleganie. Odmiana charakteryzuje się dużą odpornością na choroby grzybowe, dobrą zimotrwałością i krzewistością. Ziarno dobrze wyrównane, o wysokiej masie 1000 ziaren i dobrej wartości przemiałowej – na cele młynarsko-piekarskie. Dańkowskie Diament ma dobrą odporność na porastanie ziarna w kłosie.