pszenica Comandor

Uniwersalna pszenica Comandor doskonale sprawdza się zarówno na glebach średniej jakości i lepszych. Wyróżnia ją wspaniałe ziarno: bardzo dobrze wyrównane, o wysokiej gęstości, nadzwyczajnej szklistości oraz świetnych parametrach jakościowych (rekordowo wysoka liczba opadania i zawartość glutenu na poziomie grupy E oraz wysoką zawartość białka), co pozwala sklasyfikować ją na pograniczu grupy E/A. Uwagę zwraca zdrowotność tej odmiany, szczególnie odpornej na rdzę żółtą i brunatną oraz fuzariozę kłosów, co istotnie ogranicza stosowanie środków ochrony, wpływając na ograniczenie kosztów uprawy. Zimotrwałość na poziomie 4,5, podwyższona tolerancja na zakwaszenie gleby, odporność na porastanie ziarna w kłosie, bardzo dobra krzewistość oraz przydatność do opóźnionych siewów sprawiają, że ta odmiana pszenicy ozimej dobrze się sprawdza w polskich gospodarstwach.