pszenżyto Borowik

Cechą wyróżniającą pszenżyto Borowik jest grube ziarno o wysokiej masie tysiąca ziaren  i bardzo wysokiej gęstości w stanie zsypnym. Zaskakująco wysoko i stabilnie plonuje – jako jedna z najlepszych odmian w Polsce. Borowik jest  odporny na wyleganie oraz choroby grzybowe. Ze względu wysokie, dobrze ulistnione rośliny jest przydatny także do produkcji biomasy. Kwalifikowany materiał siewny gwarantuje uzyskanie uprawy o cechach właściwych danej odmianie.