pszenżyto ozime

Pszenżyto Kasyno – krótkosłome o bardzo wysokim poziomie plonowania i bardzo dobrych właściwościach paszowych. Dobrze adaptuje się do różnych warunków klimatyczno-glebowych. Do uprawy na glebach średniej jakości i dobrych. To pszenżyto ozime wyróżnia zimotrwałość na poziomie 5,5 w skali 9 oraz nadzwyczajna zdrowotność (świetna odporność na: pleśń śniegową, rynchosporiozę, rdzę żółtą, rdzę brunatną i fuzariozę kłosów), a także odpornośc na wyleganie (6,9). Ziarno o wysokiej MTZ i gęstości w stanie zsypnym. Pszenżyto Kasyno charakteryzuje się wysoką zdolnością krzewienia, co obniża koszt siewu.

Zalecana norma wysiewu w warunkach optymalnych to 250-300 kiełkujących ziaren/m2, tj. ca. 150-170 kg/ha

Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego zapewnia uzyskanie typowych cech danej odmiany.