pszenica ozima

Pszenica Galerist – jedna z najplenniejszych odmian pszenic jakościowych (gr. E).  Doskonała jakość wypiekowa i wysoka wydajność mąki. Niska wysokość roślin przekłada się na dobrą odporność na wyleganie. Odmiana ozima wysokoplenna i odpowiednia na wszystkie stanowiska. Dobry profil odpornościowy i wysoka zimotrwałość to dodatkowe atuty pszenicy Galerist. Kwalifikowany materiał siewny jest gwarancją uzyskania cech typowych dla danej odmiany.