pszenica arkadia

Arkadia – pszenica jakościowa, grupa A (o wysokich parametrach jakościowych ziarna).  Wysokoplenna na terenie całego kraju. Dobrze się sprawdza nawet na słabych glebach. Odmiana wczesna, średniej wysokości, o dobrej odporności na wyleganie i wysokiej mrozoodporności.