pszenica wilejka

NOWOŚĆ! Pszenica Wilejka jest odmianą ościstą, z wysokim potencjałem plonowania oraz rewelacyjna zimotrwałością (7,5/9 – w doświadczeniach rejestrowanych na Litwie) co plasuje ją w gronie jednej z najbardziej zimotrwałych odmian na rynku. Ziarno bardzo ciężkie, co daje wysoką wagę hektolitra.