pszenica Euforia

Pszenica Euforia (gr. A/E) charakteryzująca się dobrym plonowaniem. Ziarno tej odmiany jest ciężkie i dobrze wyrównane. Ta pszenica ozima jest tolerancyjna na wczesny i opóźniony termin siewu. Wyróżnia ją bardzo dobra odporność na choroby grzybowe i wyleganie oraz zimotrwałość na poziomie 5,5-6.