żyto berado

Żyto KWS Berado wyróżnia bardzo wysoki plon ziarna w badaniach rejestrowych, świetna zdrowotność i odporność na wyleganie. Jest to odmiana heterozyjna, posiadająca silną zdolność do wytwarzania własnego pyłku. Gwarancją uzyskania cech właściwych odmianie jest stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego.