żyto ozime

Żyto SU Forsetti – odmiana żyta heterozyjnego. Wysoko i stabilnie plonowanie, także na glebach mozaikowatych. Wyróżnia się niską podatnością na porażenie sporyszem. Kwalifikowany materiał siewny daje gwarancję uzyskania cech właściwych danej odmianie.