Łatwa w uprawie mieszanka zbóż jarych: jęczmienia i pszenicy na gleby średnie i lepsze. Mieszanka zbożowa kwalifikowana zawiera wyłącznie kwalifikowany materiał siewny dobrze sprawdzających się odmian dojrzewających w tym samym terminie. Jej zaletą jest dobra wartość paszowa i wysokie plonowanie, także w trudniejszych warunkach glebowo-klimatycznych i niższym poziomie stosowanej agrotechniki. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie dużej ilości, wysokiej jakości paszy treściwej dla drobiu, bydła i trzody chlewnej. Uprawa mieszanek zbożowych zalecana jest również na glebach mozaikowatych ze względu na ich niższą podatnością na choroby oraz wyleganie.

Skład: jęczmień 70%, pszenica 30%