Uniwersalna mieszanka zbóż jarych: jęczmienia, pszenicy i owsa na gleby lepsze i średnie. W jej skład wchodzi kwalifikowany materiał siewny najpopularniejszych odmian – niezawodnie plonujących i łatwych w uprawie. Proporcje komponentów zostały dobrane w taki sposób aby zboża osiągnęły dojrzałość w tym samym terminie i aby uzyskać jak najefektywniejsze plonowanie. Ta trzyskładnikowa mieszanka zbożowa kwalifikowana wyróżnia się wysoką wartością paszową i pozwala uzyskać obfity plon, zapewniając tym samym uzyskanie dużej ilości, bardzo dobrej jakości paszy treściwej dla bydła i trzody chlewnej. Gatunki i odmiany wchodzące w jej skład zostały tak dobrane, aby uzyskać dobry plon nawet przy mniej sprzyjających warunkach glebowo-klimatycznych i niższym poziomie stosowanej agrotechniki. Stosowanie mieszanek zbożowych jest również rekomendowane w przypadku gospodarstw ekologicznych i na glebach mozaikowatych. 

Skład: owies 38%, jęczmień 35%, pszenica 27%