żyto poznańskie

Żyto Poznańskie – odmiana populacyjna, której ziarno wyróżnia się wysoką wartością przemiałową i wypiekową. Stabilnie plonuje, także na słabszych stanowiskach. Odporność na choroby tej odmiany oceniona została na 7,2 w skali 9-stopniowej. Skrócone źdźbło (147 cm) sprawia, że żyto Poznańskie jest odporniejsze na wyleganie. Zastosowanie: na ziarno i zielonkę. Kwalifikowany materiał siewny gwarantuje utrzymanie cech odmiany.