pszenżyto `rotondo

Ziarno grube w typie pszennym o wysokiej zawartości białka – tym wyróżnia się spośród innych pszenżyto Rotondo. Rośliny tej odmiany intensywnie się krzewią i mają dobrą zdrowotność. Jest to odmiana krótkosłoma pszenżyta ozimego. Dobra sztywność, bardzo wysokie plony na terenie Polski i mrozoodporność – to jej atuty.