żyto ozime

Żyto Dańkowskie Opal – odmiana populacyjna o wysokim i stabilnym plonowaniu. Rośliny średniej wysokości, a więc odporne na wyleganie. Opal to odmiana wczesna o silnej krzewistości: siew 2-2,2 jedn.siew./ha(90-110kg/ha). To żyto ozime przydatne jest do uprawy na różnych glebach. Ziarno średniej grubości, o dobrej wartości przemiałowej i wypiekowej. Odmianę wyróżnia dobra odporność na choroby i porastanie ziarna.