żyto Bojko

Bojko – populacyjna odmiana żyta do późnojesiennych zasiewów, którą można siać także wiosną. Do uprawy na terenie całego kraju. Rośliny tradycyjnej wysokości, o dobrej odporności na choroby grzybowe i porażenie sporyszem. Ziarno ma wysoką zawartość białka. Wysiew wiosną ok.120- 150 kg/ha. Żyto Bojko nadaje się do upraw ekologicznych, ponieważ dobrze znosi mało intensywną uprawę i jest odporne na choroby. Kwalifikowany materiał siewny jest podstawą zachowania cech typowych dla danej odmiany.