jęczmień jary

Jęczmień KWS Vermont – odmiana pastewna. Wysoko plonuje na każdym polu – odmiana osiągnęła najwyższe wyniki (*9) wśród badanych odmian w 2019 roku. Odpowiednia do uprawy na słabszych glebach, ma podwyższona tolerancję na zakwaszoną glebę. Wyróżnia ją dobra zdrowotność i dobra odporność na wyleganie. Odmiana średnio wczesna. Kwalifikowany materiał siewny zapewnia wysoką jakość nasion.