owies Figaro

Owies Figaro – odmiana żółtoziarnista. Rekordowo wysokie i stabilne plonowanie (w latach 2018-2019 – najwyżej plonująca odmiana). Grube ziarno o bardzo wysokiej gęstości – odmiana przydatna na cele konsumpcyjne i do mieszanek zbożowych. Bardzo dobra zdrowotność i dobra odporność na wyleganie. Owies Bingo ma podwyższona odporność na zakwaszenie gleby i dobrze rozwinięty system korzeniowy – bardzo dobrze znosi suszę,  jest przydatny do uprawy na najsłabszych stanowiskach. Odmiana średnio późna, równomiernie dojrzewająca. Kwalifikowany materiał siewny zapewnia wysoką jakość nasion.