pszenica belissa nasiona

Pszenica Belissa – grupa jakościowa A/B (chlebowa). Wysoko plonuje, sprawdza się zarówno w technologii intensywnej i tradycyjnej uprawy, radzi sobie na różnych stanowiskach, także na glebach zakwaszonych i i o wysokim stężeniu glinu. Odmiana ta ma wysoką zdrowotność, odporność na wyleganie i wymarzanie oraz wybitną odporność na porastanie w kłosie. Ziarno Belissy jest dobrze wyrównane i ciężkie (MTZ 45-48 g). Zawartość białka 13,5%, glutenu – 30,7% i wskaźnik sedymentacji – 69 świadczą o jego wysokiej jakości. Kwalifikowany materiał siewny jest gwarancją wysokiej jakości nasion.