pszenżyto mazur

Mazur – odmiana pszenżyta o wczesnym terminie dojrzewania i bardzo dużej plenności (w czołówce w latach 2017-2018). Rośliny średniej wysokości o dużej odporności na wyleganie. Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe zwłaszcza na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i fuzariozę kłosa. Ziarno grube, dobrze wyrównane o wysokiej masie 1000 ziaren i gęstości w stanie zsypowym. Posiada wysoką tolerancję na zakwaszenie gleby oraz podwyższoną odporność na sporysz. Odmiana odmiana przydatna do siewów późnojesiennych. Kwalifikowany materiał siewny zapewnia wysoką jakość nasion.