MENU

Dańkowskie Granat Nowość

Dańkowskie Granat - odmiana o wczesnym terminie kłoszenia i djrzewania, przydatna do uprawy na słabych glebach, o wysokiej plenności, ma bardzo dobrą odporność na choroby zwłaszcza na mączniaka prawdziwego i rdzę źdźbłową. Ziarno o dobrych parametrach jakościowych przydatne na cele młynarsko-piekarnicze. Odmiana bardzo silnie się krzewi – zalecana mała norma wysiewu.

KWS Serafino - Nowość

KWS Serafino - posiada wysoką odporność na okresowe niedobory wody. Czołowy plon ziarna w badniach PDO: 132% - a1 oraz 127% - a2. Doskonała odporność na rdzę brunatną, pleśń śniegową, septoriozę i rynchosporiozę. Rośliny

Dańkowskie Agat

Dańkowskie Agat - odmiana populacyjna o bardzo silnej krzewistości, obniżona norma wysiewu 2-2,2 jedn.siew./ha. Rośliny nieco niższe o dobrej odporności na wyleganie. Ziarno średniej grubości dobrze wyrównane, wczesny termin kłoszenia i dojrzewania. Posiada dobrą odporność na choroby grzybowe, zwłaszcza na choroby podstawy źdźbła i mączniaka prawdziwego.

Dańkowskie Diament

Dańkowskie Diament - żyto ozime populacyjne o wysokiej plenności. Rośliny średniej wysokości o dobrej odporności na wyleganie. Charakteryzuje się dużą odpornością na choroby grzybowe, dobrą zimotrwałością i krzewistością. Ziarno dobrze wyrównane, o wysokiej masie 1000 ziaren i dobrej wartości przemiałowej na cele młynarsko-piekarskie. Dańkowskie Diament ma dobrą odporność na porastanie ziarna w kłosie.

Antonińskie

Antonińskie - odmiana idealna na słabsze stanowiska, wiernie i wysoko plonuje. Ma bardzo dobrą odporność na choroby grzybowe i porażenie sporyszem.

Ziarno o bardzo dobrej wartości przemiałowej i wypiekowej.

Dańkowskie Rubin Nowość

Rubin - żyto populacyjne o wysokim i stabilnym plonowaniu. Ziarno grube, dobrze wyrównane. Charakteryzuje się dużą odpornością na choroby i małą podatnością na sporysz. Posiada dobrą zdolność krzewienia, zalecana niska norma wysiewu. Odmiana o skróconym źdźble i dobrej odporności na wyleganie. Przydatna do uprawy na słabych glebach

KWS Livado F1 - Nowość

Żyto  hybrydowe  (mieszańcowe) o bardzo wysokim plonowaniu, dużej zdrowotności,  odporne na sporysz, ziarno grube, dobrze wyrównane. Małe normy wysiewu

KWS Binntto F1 - Nowość

KWS Binntto - odmiana o bardzo wysokim plonowaniu (131% wzorca przy intensywnej uprawie), rośliny dość niskie o wysokiej odporności na wyleganie. Dobra odporność na choroby i porażenie sporyszem.

Dańkowskie Opal Nowość

Dańkowskie Opal odmiana populacyjna o wysokim i stabilnym plonowaniu, rośliny średniej wysokości o dobrej odporności na wyleganie,  odmiana wczesna o silnej  krzewistości siew 2-2,2 jedn.siew./ha(90-110kg/ha), do uprawy na różnych glebach. Ziarno średniej grubości o dobrej wartości przemiałowej i wypiekowej, dobra odporność na choroby i porastanie ziarnanowa

KWS Bono F1- Nowość

Żyto  hybrydowe  (mieszańcowe) o bardzo wysokim plonowaniu, dużej zdrowotności,  odporne na sporysz, ziarno grube, dobrze wyrównane. Małe normy wysiewu

«12»