rzepak iowa

Rzepak Iowa – odmiana zapewniająca dobry plon. Ta odmiana wyróżnia się dobrym zaolejeniem nasion, a tym samym pozwala uzyskać wysoki plon tłuszczu. Wysoka zimotrwałość minimalizuje ryzyko wymarznięć. Dobra odporność na suchą zgniliznę kapustnych oraz na pękanie łuszczyn i osypywanie nasion sprawia, że uzyskanie dobrych zbiorów jest łatwiejsze. Stosowanie wysokiej jakości kwalifikowanego materiału siewnego pozwala na uzyskanie cech uprawy typowych dla danej odmiany.