rzepak mieszańcowy

Rzepak LG Architect – bardzo wysoki plon – 52,9 dt/ha w badaniach rejestrowych COBORU 2015-2017. Odmianę wyróżnia wybitna odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie nasion oraz świetna mrozoodporność. Najlepiej zimująca odmiana   – 6% martwych roślin po zimie 2016 w oficjalnych doświadczeniach COBORU. Ten rzepak ozimy jest odporny na wirus żółtaczki rzepy (TuYV). Kwalifikowany materiał siewny zapewnia uzyskanie cech typowych dla danej odmiany.