rzepak heterozyjny

Rzepak Tatiana – odmiana wysokoplonująca, o bardzo dobrym zaolejeniu. Niezawodna w  plonie nasion w każdym regionie Polski (COBORU PDO 2019). Wczesny termin kwitnienia i dojrzewania. Bardzo dobra zimotrwałość, odporność na wyleganie i wysoka zdrowotność. Kwalifikowany materiał siewny gwarantuje uzyskanie cechy typowych dla danej odmiany.