rzepak neon

Rzepak Neon – odmiana mieszańcowa, niezwykle wysoko plonująca (do 141% wzorca w 2020 r.), o 47% zaolejeniu nasion. Ta odmiana rzepaku ma dobra odporność na pękanie łuszczyn, co znacznie ogranicza straty w plonie. Termin siewu – optymalny lub opóźniony, średniopóźny termin dojrzewania. Odmianę tę wyróżnia doskonały wigor. Rośliny są wysokie ale dość odporne na wyleganie (ugięcie łanu 12%). Rzepak Neon jest odporny na wirusa żółtaczki TuYV. Ponadto posiada dobrą odporność na suchą zgniliznę kapustnych (5% porażonych roślin) i zgniliznę twardzikową (12% porażonych roślin) oraz czerń krzyżową (6,9 w skali COBORU). Wysoka zimotrwałość sprawia, że stan roślin po zimie jest dobry (8,2 w skali COBORU) i niemal wszystkie rośliny są w stanie przetrwać zimę (1% martwych roślin po zimie).

Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego jest gwarancją uzyskania cech typowych dla danej odmiany.