rzepak kepler

Rzepak Kepler – odmiana populacyjna, bardzo wysoko plonująca (do 123% wzorca w 2020 r.). Dobre zaolejenie 46,5% pozwala uzyskać wysoki plon tłuszczu. Dobra odporność na pękanie łuszczyn minimalizuje straty w plonie. Ten rzepak ozimy toleruje słabsze warunki glebowe. Termin siewu – optymalny lub opóźniony, bardzo dobry wigor, średniowczesny termin dojrzewania. Rośliny wysokie, odporne na wyleganie (ugięcie łanu 13%). Wysoka zimotrwałość sprawia, że stan roślin po zimie jest dobry (8,2 w skali COBORU) i niemal wszystkie rośliny są w stanie przetrwać zimę (1% martwych roślin po zimie). Dobra odporność na suchą zgniliznę kapustnych (3% porażonych roślin) i zgniliznę twardzikową (13% porażonych roślin) oraz czerń krzyżową (7,3 w skali COBORU).

Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego jest gwarancją uzyskania cech typowych dla danej odmiany.