rzepak ozimy

Rzepak Chrobry – odm. populacyjna.  1 worek = 1 jednostka siewna na 3 ha.  Odmiana ta posiada niskie wymagania glebowe, doskonała na mozaiki glebowe oraz słabe stanowiska. Z racji dużej mrozoodporności, polecana jest do uprawy w całym kraju. Odmiana Chrobry jest zdecydowanym liderem wśród odmian populacyjnych i posiadającą lepsze cechy i plonowanie w porównaniu z większością odmian mieszańcowych. Kwalifikowany materiał siewny zapewnia wysoką jakość nasion.