Rzepak ozimy

Rzepak Copernicus – odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania. Wyhodowana została w Polsce, dzięki czemu jest idealnie przystosowana do lokalnych warunków uprawy. Ten rzepak ozimy jest odpowiedni na lżejsze gleby i wyróżnia się wysoką zimotrwałością. Wysoka zawartość tłuszczu (47,9% w s.m.) pozwala uzyskać wysoką cenę w skupie. Kwalifikowany materiał siewny jest gwarancją uzyskania cech uprawy typowej dla danej odmiany.