rzepak ozimy

Rzepak RGT Quizz – na wszystkie stanowiska, wysokie plonowanie w każdych warunkach. Tolerancja na wirusy TuYV, bardzo wysoka odporność na suchą zgniliznę kapustnych. Bardzo wysoki plon nasion, bardzo wysoki plon oleju. Dobra zimotrwałość i odporność na osypywanie. Kwalifikowany materiał siewny jest podstawą uzyskania cech charakterystycznych dla danej odmiany.