rzepak ozimy

Rzepak SY Florida – Mieszaniec F1. Odmiana bardzo wczesna, o wysokiej zimotrwałości, wysokiem wigorze jesiennym i odporności na suchą zgniliznę kapustnych.  Kwalifikowany materiał siewny zapewnia wysoką jakość nasion.