rzepak george

Rzepak George – odmiana o wysokiej zimotrwałości i świetnej odporności na suchą zgniliznę kapustnych (9/9). Rzepak ozimy, odpowiedni do późnych siewów, wysokoplonujący (105% wzorca). Niskie rośliny, przeciętne wymagania glebowe, wysoki wigor jesienny.