rzepak DK Exception

Rzepak DK Exception – odmiana wysoko i stabilnie plonująca – 4,24 t/ha (doświadczenia PDO COBORU 2019 – 108% wzorca). Doskonały wigor wiosenny – dzięki szybkiemu przyrostowi masy zielonej rośliny szybko się regenerują. Rzepak Exception niezwykle efektywnie wykorzystuje azot. Odmiana wyróżnia się doskonałą odpornością na pękanie łuszczyn i bardzo dobrą tolerancją na zgniliznę kapustnych. Wysoka zawartość tłuszczu pozwala uzyskać atrakcyjny zysk z uprawy. Kwalifikowany materiał siewny zapewnia uzyskanie cech właściwych danej odmianie.