rzepak nasiona

Rzepak Markus – doskonale plonująca odmiana (110% w 2017 r.) populacyjna. Przewyższa plonem odmiany mieszańcowe. Charakteryzuje się dobrą odpornością na wyleganie, wysoką na zgniliznę twardzikową i czerń krzyżowych. Ma wczesny termin kwitnienia i dojrzewania. Wysoka zawartość tłuszczu i niska zawartość glukozynolanów jest jej dużym atutem. Ten rzepak populacyjny jest odporny na okresowe susze. Kwalifikowany materiał siewny jest gwarancja wysokich plonów.