Wiechlina Łąkowa

wiechlina łąkowaWiechlina łąkowa – trawa pastewna na zielonkę i na siano. Do jej zalet należy bardzo dobra zimotrwałość, odporność na spasanie, udeptywanie, niskie koszenie i niskie obrywanie liści oraz wysoka zdolność darniotwórcza i intensywne krzewienie. Z tego względu poszczególne odmiany są też przydatne do stosowania w mieszankach gazonowych.  Gatunek ten ma korzystny skład – zawiera dużo białka (27%) i mało cukrów (2%).