Komponenty mieszanek traw

Kupkówka pospolita
Kupkówka pospolita

Kupkówka pospolita - trawa pastewna wieloletnia. Przeznaczona na wypas i na siano. Trawa trwała (wysoka zimotrwałość) i wysoka. Po skoszeniu bardzo szybko odrasta. Pozwala uzyskać wysoki plon masy zielonej.