Kostrzewa Łąkowa

kostrzewa łąkowaKostrzewa łąkowa – wieloletnia trawa pastewna. Jest wysoka i ma duże zdolności konkurencyjne. Bardzo dobrze znosi suszę, ma wysokie wymagania siedliskowe. Ta trawa pastwiskowa przeznaczona jest do uprawy na gruntach ornych w mieszankach z roślinami motylkowatymi. Daje 3 pokosy w ciągu wegetacji.