Buraki Pastewne

Burak Pastewny Kacper
Burak Pastewny Kacper

Korzeń barwy białej, owalny, bardzo mało zanieczyszczony ziemią, zagłębienie w glebie 65% umożliwia zbiór mechaniczny. Rośliny odporne na suszę, o małej skłonności do wytwarzania pospiechów. Kwalifikowany materiał siewny zapewnia wysoką jakość [...]

Burak pastewny Ursus Poly
Burak pastewny Ursus Poly

Korzeń barwy żółtopomarańczowej,  walcowaty, mało zanieczyszczony ziemią, zagłębienie w glebie płytkie 40% umożliwia zbiór ręczny. Rośliny o dobrej zdrowotności i małej zdolności do wydawania pośpiechów. Odmiana do uprawy na glebach żyznych. K [...]

Burak pastewny Zentaur Poly
Burak pastewny Zentaur Poly

Korzeń barwy białej, owalny o płytkiej bruździe korzeniowej, zagłębienie w glebie 60% umożliwia zbiór mechaniczny. Rośliny odporne na suszę mogą być  uprawiane na słabszych glebach. Odmiana charakteryzuje się dodrą zdrowotnością korzeni i liśc [...]