Korzeń barwy białej, owalny o płytkiej bruździe korzeniowej, zagłębienie w glebie 60% umożliwia zbiór mechaniczny. Rośliny odporne na suszę mogą być  uprawiane na słabszych glebach. Odmiana charakteryzuje się dodrą zdrowotnością korzeni i liści oraz małymi stratami w przechowywaniu do 2%.