Groch Siewny Jadalny

Groch siewny Batuta
Groch siewny Batuta

Groch siewny Batuta - odmiana jadalna, do uprawy na suche nasiona. Średnio późna, równomiernie dojrzewająca (8/9). Najplenniejsza w Polsce (104-109% wzorca). Rośliny o bardzo dobrej sztywności w czasie kwitnienia i dobrej przed zbiorem i wysok [...]

Groch siewny Tarchalska
Groch siewny Tarchalska

Groch siewny Tarchalska - na cele spożywcze i paszowe. Termin kwitnienia i dojrzewania: średni, dojrzewani równomierne  (8,4/9). Wysoki i stabilny plon nasion w latach (100-108% wzorca). Rośliny średnio wysokie, nie wylegają do zbioru. Odmiana [...]