groch siewny

Groch siewny Tarchalska – na cele spożywcze i paszowe. Termin kwitnienia i dojrzewania: średni, dojrzewani równomierne  (8,4/9). Wysoki i stabilny plon nasion w latach (100-108% wzorca). Rośliny średnio wysokie, nie wylegają do zbioru. Odmiana wąskolistna, białokwiatowa. Cechuje ją wysoka odporność na choroby grzybowe, odporność na pękanie strąków i osypywanie nasion. Zawartość białka 22,5%, włókna 5,8%. Najwyższe plony uzyskuje się na glebach o odczynie obojętnym, prowadzonych w wysokiej kulturze. Kwalifikowany materiał siewny zapewnia wysoką jakość nasion.