Szkolenie

W dniu 13 grudnia 2018 r. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Płońsku zorganizował konferencję pt: „Zrównoważone nawożenie zbóż”. Pracownicy Centrali Nasiennej także uczestniczyli w spotkaniu, prezentując własną ofertę przygotowaną na 2019 rok.

Podczas spotkania zaproszeni goście mogli pogłębić swoją wiedzę na temat zrównoważonego wykorzystania azotu w uprawach, a sam wykład poprowadzony był przez dr hab. Jarosława Potarzyckiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Ponadto bardzo ciekawym zagadnieniem był wykład o odpowiednim wykorzystaniu nawozów, aby móc jeszcze bardziej precyzyjnie regulować pH, poziom próchnicy i gospodarki wodnej w glebie.

Na spotkaniu pojawiła się także przedstawicielka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która opowiadała o „Programie azotowym”, czyli programie ograniczania odpływu azotu ze źródeł rolniczych. Zapisy programu wprowadzają szereg zmian dla rolników poprzez m.in. bardzo rygorystyczną zmianę terminów, kiedy można stosować nawozy (zawierające azot – bez względu na formę i zawartość N).

W następnej części spotkania swoją ofertę zaczęli przedstawiać zaproszeni przedstawiciele firm wspierających produkcję rolną. Przedstawiciel firmy Syngenta opowiedział nam o „Ochronie zbóż według technologii firmy Syngenta”, a od pracownika Grupy Azoty, dowiedzieliśmy się o nowej ofercie produktowej tejże firmy. Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR, przedstawiła także nowości w swojej ofercie produktowej na rok 2019.

Ciekawym zagadnieniem była prezentacja zastosowania paneli fotowoltaicznych w gospodarstwie rolnym. Zdaniem prelegenta najważniejszym argumentem „za” instalacją fotowoltaiczną jest przede wszystkim oszczędność pieniędzy oraz zabezpieczenie się przed wzrostem cen energii elektrycznej, o której obecnie bardzo często się słyszy w mediach. Produkowana w ten sposób energia, wytwarzana dla własnych potrzeb staję się dużo bardziej opłacalna się, a koszty związane z instalacją zwracają się stosunkowo szybko.

Na zakończenie mogliśmy posłuchać o wynikach doświadczeń odmianowych zbóż z pola doświadczalnego Oddziału Poświętne Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Spotkanie obfitowało w szereg rozmów z zaproszonymi gośćmi, wymianę doświadczeń oraz dyskusję odnośnie proponowanych zmian w prawie.

Share :