Soldo – Nowość

Soldo – typ pastewny o wysokim potencjale plonowania, średnio-krótkie źdźbło o dobrej odporności na wyleganie, wysoka zdrowotność roślin zwłaszcza na mączniaka prawdziwego. Dzięki wysokiej tolerancji na zakwaszenie gleby i małe wymaganiom siedliskowym nadaje się do uprawy na słabych sta

Parametry

Atrybut 120 cm