trawa kośna

Kośno-Pastwiskowa KPs-S –  wieloletnia mieszanka traw o bogatym składzie gatunkowym  do zakładania użytków zielonych o kośno-pastwiskowym użytkowaniu. Ta mieszanka traw pastewnych przeznaczona jest do siewu na różnych typach gleby, zwłaszcza na glebach okresowo suchych, mineralnych. Udział w składzie koniczyny białej wzbogaca w białko wartość runi.

Skład mieszanki: kostrzewa łąkowa – 23,5%, życica wielokwiatowa – 16%,  kostrzewa czerwona – 11%, życica trwała – 9%, życica wielokwiatowa westerwoldzka – 8%, koniczyna białoróżowa (szwedzka) – 9%, kostrzewa trzcinowa – 7%, tymotka łąkowa – 6%, kupkówka pospolita – 5,5%, festulolium – 5%

Skład mieszanki może się różnić w zależności od partii.

Parametry

Torba5 kg
Torba10 kg
Worek25 kg