KWS Torridon – Nowość

KWS Torridon – pszenica jara z gupy jakościowej A o wyskim plonowaniu przy różnej agrotechnice. Rośliny średniej wysokości o dużej odporności na wyleganie i choroby grzybowe w pszenicy jarej zwłaszcza na rdze i choroby podstawy żdźbła. Ziarno o wysokiej odporności na porastanie w kłosie i bardzo dobrych parametrach: wysokiej liczbie opadania, dobrze wyrównane, dobrej gęstości w stanie zsypowym.