MAS 22.r

Kukurydza MAS 22.r – odmiana na ziarno. Typ ziarna: flint-dent, FAO 240. Rośliny średniej wysokości, wyjątkowo odporne na wyleganie (9/9) o bardzo dobrym wigorze początkowym (8/9). Odmiana wydająca wysoki plon na ziarno w grupie średnio-wczesnej. Wyróżnia ją bardzo duża tolerancja na suszę (8/9). Rośliny długo pozostają zielone (stay gree 7/9).  Kukurydza ta wykazuje dobrą odporność kolb na fusariosum, dzięki czemu ziarno nie zawiera mykotoksyn. Bardzo dobrze oddaje wodę z ziarna (dry down 8/9), dzięki czemu ziarno w czasie zbioru jest lepiej wysuszone niż w przypadku odmian o niższym parametrze dry down.

Kwalifikowany materiał siewny gwarantuje wysoką jakość nasion.

Opis