lg hermeen

Kukurydza LG Hermeen (FAO 250). Typ ziarna – flint/dent. Użytkowanie na kiszonkę i na ziarno. Bardzo wysoki potencjał plonu w grupie odmian średniowczesnych. Duży plon suchej masy kiszonki z hektara oraz wysoki plon ziarna. Bardzo dobry wigor początkowy roślin. Wysoka odporność na wyleganie, bardzo wysoka zdrowotność. Dobra  wymłacalność ziarna. Roślina bardzo długo pozostaje zielona – efekt stay green na bardzo wysokim poziomie. Kiszonka pozyskana z tej odmiany kukurydzy wyróżnia się wysoką energetycznością.

Kwalifikowany materiał siewny jest gwarancją wysokiej jakości nasion.