Groch Siewny Pastewny

Groch siewny DEXTER
Groch siewny DEXTER

Groch siewny Dexter - białokwitnąca odmiana o wysokim potencjale plonowania (najwyższy plon w ciągu trzech lata badań doświadczalnych). Potrafi bardzo dobrze wykorzystać wodę zgromadzoną w glebie po zimie, dzięki czemu ryzyko strat spowodowany [...]

Groch siewny Milwa
Groch siewny Milwa

Groch siewny Milwa - odmiana pastewna, wcześnie i bardzo równomiernie dojrzewająca (8,3/9). Wysoko plonuje (95-107% wzorca). Odmiana o różowych kwiatach i jasno brązowych nasionach. Wyróżnia ją dobra odporność na choroby. Może stanowić dodatek [...]