Krajowe Dni Pola

Pszenżyto

Tegoroczne dni pola odbyły się 13 czerwca i zostały zorganizowane przez MODR Oddział Poświętne w Płońsku. W związku z pandemią miały wyjątkowy, plenerowy charakter – odbyły się na polu doświadczalnym. Impreza cieszyła się wysoką frekwencją – odwiedziło ją dwa tysiące osób. Zaprezentowano aż 361 odmian 22 gatunków roślin uprawnych. Ponadto na 467 poletkach odwiedzający mogli obejrzeć 5 doświadczeń ścisłych Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego:

  • pszenica ozima,
  • pszenica jara,
  • jęczmień ozimy,
  • jęczmień jary,
  • kukurydza na ziarno.

Zaprezentowano również niechemicznie metody zwalczania chwastów w uprawie ziemniaka, nowoczesne technologie uprawy i ochrony roślin np. zrównoważone nawożenie upraw. Rolnicy mogli zdobyć wiele agrotechnicznych wskazówek i inspiracji.

Zainteresowani uprawą roślin rolniczych otrzymali bezpłatnie szkic „Pola doświadczalnego” opracowany przez MODR Oddział Poświętne.
Uczestnicy wydarzenia mogli zdobyć dodatkową wiedze na 30 stanowiskach doradczo-informacyjnych placówek naukowych i firm działających w sektorze rolniczym. Szczególne zainteresowanie wzbudziła premia dla młodych rolników, a także Program regeneracji gleb poprzez wapnowanie.

Share :