Konferencja: „Zwalczanie bakteriozy pierścieniowej ziemniaka. Program dla polskiego ziemniaka”

Tematyka  konferencji to zagadnienia związane ze zwalczaniem najgroźniejszego agrofaga kwarantannowego ziemniaka jakimi są bakterie Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus wywołujące bakteriozę pierścieniową ziemniaka. W ramach Programu dla polskiego ziemniaka proponuje się obowiązkowe wysadzanie materiału rozmnożeniowego wolnego od bakteriozy. Działania te mają uwolnić nasz kraj od tej choroby i umożliwić zwiększenie eksportu ziemniaków.

Wyżej wymienione  tematy będzie omawiał  dr Wojciech Nowacki z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Oddział Jadwisin.

Share :